Program

Programmet er fortsatt under utvikling og endringer kan forekomme.

Tirsdag 15. juni

Location: Clarion Hotel The Edge / Digitally

09:30 - 09:50 Åpning

09:50 - 12:15 Artificial intelligence and electronic health records (english)

12:15 - 13:15 Lunsj

13:15 - 15:15 Kunstig intelligens og elektroniske pasientjournaler (norsk)

15:15 - 15:40 Pause

15:40 - 16:40 Åpning av senter for pasientnær kunstig intelligens


Onsdag 16. juni

Location: Clarion Hotel The Edge / Digitally

09:00 - 12:00 Artificial intelligence and medical imaging (english)

12:00 - 13:00 Lunsj

13:00 - 1600 Veien til implementering av kunstig intelligens i helsesektoren (norsk)